• Home
 • ISO
 • ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

การย้ายจาก OHSAS 18001 ไปยังระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 

ในอดีตองค์กรจำนวนมากได้รับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่าน OHSAS 18001 ปัจจุบันนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลกมาตรฐานใหม่ โดยองค์กรที่กำลังเริ่มต้นกระบวนการขอรับรองระบบมาตรฐานจะได้รับการรับรองเป็น ISO 45001:2018

มาตรฐาน ISO 45001 เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการประเมินและตรวจสอบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พัฒนาโดยองค์กรการค้าและมาตรฐานสากลชั้นนำจัดทำกรอบสำหรับองค์กรเพื่อสร้างการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน มาตรฐานปัจจุบันของ OHSAS 18001 จะถูกแก้ไขและรวมเข้ากับ ISO 45001 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดในวันที่ 12 มีนาคม 2564 หลังจากวันนี้มาตรฐาน OHSAS 18001 จะถูกถอนออก หากปัจจุบันองค์กรของท่านได้รับรองระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 ท่านจะต้องเตรียมดำเนินการเข้าสู่กระบวนการย้ายไปยังระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่นี้

โดยมีระบบมาตรฐานการจัดการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อระบุและควบคุมความเสี่ยงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรสามารถลดความเสี่ยงให้กับพนักงานและผู้เยี่ยมชมหรือผู้รับเหมาภายนอกในสถานที่ของพวกเขา มาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถวางกระบวนการสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45001:

 • ระบบการจัดการในสถานที่
 • การวางแผนและการประเมินความเสี่ยง
 • การฝึกอบรมพนักงานและการรับรู้
 • การสื่อสารระบบการจัดการความปลอดภัย
 • ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบรรลุระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีโครงสร้างทั่วทั้งองค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านต่อสวัสดิการของพนักงานและบุคคลภายนอก ความสามารถในการจัดการพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งจะให้ประโยชน์กับองค์กรและพนักงาน การประหยัดต้นทุนและการลดอุบัติเหตุเป็นเพียงสองในผลประโยชน์อีกมากมาย

ระบบมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับใคร

เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน โดยการได้รับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานรับรองระบบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม องค์กรจะพิสูจน์ต่อพนักงาน และคู่ค้าว่าพวกเขาจะได้รับการใส่ใจด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจัง มอบกรอบการทำงานเพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ประโยชน์ของ ISO 45001 (การย้ายจาก OHSAS 18001)

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถให้ประโยชน์กับคู่ค้าของท่านและมอบความได้เปรียบในการแข่งขันโดย:

 • ลดความเสี่ยงของความล่าช้าในการผลิตให้น้อยที่สุด
 • ให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำธุรกิจ
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษานโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์อื่น ๆ ทำให้องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและช่วยในการปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงานด้วยการทำให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน

ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ :

 • สร้างชื่อเสียงขององค์กรและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการได้ดำเนินธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานจากอุบัติเหตุ
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้จากเบี้ยประกันสาธารณะ
 • รักษาความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • จัดให้มีระบบที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาและปรับปรุงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง ISO 45001 กรุณาติดต่อเรา