• Home
 • ISO
 • ISO 14001 Environmental Management System

ISO 14001 Environmental Management System

คือระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบการจัดการที่จะช่วยให้องค์กรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจัดทำกรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อมโดย:

 • ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • แสดงหลักฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานเป็นแบบทั่วไปและไม่ได้ใช้เฉพาะกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ มีกรอบกลยุทธ์ที่สามารถใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ภายในและภายนอกสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 คืออะไร

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบสำหรับองค์กรในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม:

 • พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและกำหนดแผนสำหรับขั้นตอนและการควบคุม
 • กำหนดเป้าหมายที่วัดได้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการต่อต้านมลพิษ, กฎหมายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • การตั้งค่าการฝึกอบรมการสื่อสารและเอกสารประกอบทั่วทั้งองค์กร
 • การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อระบุความเสี่ยงและผลกระทบ
 • การวางแผนสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการป้องกันที่ระบุไว้
 • ตรวจสอบและวัดอย่างต่อเนื่อง
 • มีการบันทึกการตรวจสอบและการจัดการที่เหมาะสม

โดยทำตามแต่ละขั้นตอนและตั้งค่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งองค์กรของท่านจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนและข้อดีจากการขายที่สามารถเพิ่มผลกำไรของท่าน

ประโยชน์ของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการลดของเสียและวัสดุรีไซเคิลที่เหมาะสม ประโยชน์ที่องค์กรของท่านจะได้ไม่เพียงแต่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์เมื่อต้องเข้าร่วมธุรกิจใหม่ ผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานและลดความเสี่ยงของค่าปรับและการฟ้องร้อง

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมาะสมสำหรับใคร

การเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของมาตรฐานสากล ISO 14001  จึงมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของแทบทุกบริษัท ผู้ผลิตในโลก สามารถใช้โดยองค์กรการกุศล องค์กรอาสาสมัครและสมาคมการค้า องค์กรใด ๆ ที่ผลิตภัณฑ์บริการหรือกิจกรรมประจำวันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องตระหนักถึงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ACS Registrars ได้รับการรับรองโดย Accreditation bodies: UKAS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองระดับประเทศแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม จากเราจะตรงตามมาตรฐานระดับสูงที่ลูกค้าของท่านพึงพอใจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และสอบถามกระบวนการตรวจประเมินกรุณาติดต่อเรา